Update Open Techno Training Maart

You may also like...

2 Responses

  1. Fox says:

    He Robert-jan,
    Is er al uitsluitsel over het wel of niet doorgaan van de watertraining ?

  2. RJ says:

    Ja, zie het andere nieuwsbericht.